Anti-plagiarism policy

ПОЛІТИКА АНТИПЛАГІАТУ

Плагіат, тобто факт використання чужих ідей, слів чи іншого творчого доробку як власних, є грубим порушенням наукової етики. Також плагіат може бути пов’язаний із порушенням закону про авторське право, що є підставою для судового позову. Плагіатом вважається:

  • дослівне або майже дослівне копіювання або навмисне перефразування частин роботи іншого автора без чіткого зазначення джерела чи позначення скопійованого фрагмента (наприклад, за допомогою лапок);
  • копіювання рівнянь, рисунків або таблиць із чужої роботи без належного посилання на джерело і/або без дозволу оригінального автора чи власника авторських прав.

Засуджуючи будь-які прояви плагіату, Редакційна колегія журналу «Економіка України» приймає до друку виключно оригінальні статті, написані саме для цього журналу і які раніше не публікувалися в будь-яких інших друкованих та електронних виданнях і паралельно в них не подавалися.

Усі подані на розгляд рукописи проходять кількаступеневу перевірку на наявність плагіату: за допомогою онлайн-сервісу перевірки на плагіат  Unichek і експертного оцінювання. Будь-який рукопис, що містить явні ознаки плагіату, відхиляється автоматично.

Якщо плагіат буде виявлено в уже опублікованій статті, вона буде відкликана Редакційною колегією журналу відповідно до процедури відкликання вже опублікованих статей. Повідомлення про відкликання розміщується в електронній версії на сторінці відповідної статті й у черговому після виявлення факту порушення академічної доброчесності друкованому номері журналу. В повідомленні має бути зазначена причина відкликання й особа, яка ініціювала відкликання. Стаття на вебресурсі зберігається без змін, за винятком водяного знака «відкликано» на кожній сторінці в PDF-файлі.

Рукописи авторів, у чиїх статтях було виявлено ознаки плагіату, не будуть прийматися до розгляду журналом протягом щонайменше двох років.